Joker ang Father Dear ko:) #danielpadilla #magayon’13 (at Montes’ crib)